SIDEMEN BLIND DATING 2

403 717
4 585
 
πŸ‘‰πŸ» Subscribe to our 2nd Channel: eecard.info πŸ‘ˆπŸ»
πŸ‘•: Sidemen Clothing: www.sidemenclothing.com
πŸ“Έ: Sidemen Instagram: instagram.com/Sidemen
🐀: Sidemen Twitter: twitter.com/Sidemen

✏️: SUBMIT A #SidemenSunday IDEA HERE
forms.gle/JDuGrSzM4F6mdo6D9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▢️ SIDEMEN ◀️

πŸ”΄ SIMON (Miniminter)
● eecard.info
● eecard.info
● instagram.com/Miniminter
● twitter.com/Miniminter

πŸ”΅ JOSH (Zerkaa)
● eecard.info
● eecard.infoPlays
● instagram.com/ZerkaaHD
● twitter.com/ZerkaaHD

πŸ”΄ ETHAN (Behzinga)
● eecard.info
● eecard.info
● instagram.com/Behzingagram
● twitter.com/Behzinga

πŸ”΅ VIK (Vikkstar123)
● eecard.info
● eecard.infoHD
● eecard.info
● instagram.com/Vikkstagram
● twitter.com/Vikkstar123

πŸ”΄ TOBI (Tobjizzle)
● eecard.info
● eecard.info
● instagram.com/Tobjizzle
● twitter.com/Tobjizzle

πŸ”΅ JJ (KSI)
● eecard.info
● eecard.infoOlajidebtHD
● instagram.com/KSI
● twitter.com/KSIOlajidebt

πŸ”΄ HARRY (W2S)
● eecard.info
● eecard.infoPlays
● instagram.com/Wroetoshaw
● twitter.com/Wroetoshaw
Meelelahutus
Kestus: 29:17

Kommentaarid

Poiau
Poiau - 3 tundi tagasi
Harry dodged meeting her lmao
G3T Flame
G3T Flame - 3 tundi tagasi
I’m only here for Harry tbh
cmcf 07
cmcf 07 - 5 tundi tagasi
Love the harrys like ooh ahh up the ira
scoop diddy poop β€’ 1 year ago
Ethan: *hugs first girl*
Also Ethan: *handshakes last girl*
JTooSquared
JTooSquared - 6 tundi tagasi
16:08 i was so confused what jj meant. Finally realized he confused foreplay with roleplay lol
Samuel Bailey
Samuel Bailey - 6 tundi tagasi
To many Fing commercials
ceerw buty
ceerw buty - 5 tundi tagasi
How tf does simon keep a straight face 1:35
Faze A
Faze A - 7 tundi tagasi
Cant remember ask your mum
Kenden Turner
Kenden Turner - 7 tundi tagasi
First girl doesn’t have the biggest thinker does she
ceerw buty
ceerw buty - 5 tundi tagasi
First girl is dead
lxxvi. rylee
lxxvi. rylee - 7 tundi tagasi
the last one looks like ethans dad
Robert Davidson
Robert Davidson - 8 tundi tagasi
Vic said 4 words
Max Winkler
Max Winkler - 8 tundi tagasi
AYY my mans on nofap
Lil Cheeks
Lil Cheeks - 8 tundi tagasi
$
Kaidenissrllygr8
Kaidenissrllygr8 - 8 tundi tagasi
Ethans new nickname should be β€œknob over the hob”
greenboy 93
greenboy 93 - 9 tundi tagasi
Probably leaveπŸ˜‚
ReeEeeEe Op
ReeEeeEe Op - 9 tundi tagasi
Harry will never get a girl
Aya Alshaalan
Aya Alshaalan - 9 tundi tagasi
look at jj and Simons face πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ at 23:31
melidy12 playz
melidy12 playz - 9 tundi tagasi
w2s irish today lol im irish
Medkep
Medkep - 10 tundi tagasi
Guys the sidemen have a sin fΓ©inner amongst them
liam Barry
liam Barry - 10 tundi tagasi
Somebody should of said 11:30 at funeral visiting our relationship
orlando santoyo
orlando santoyo - 10 tundi tagasi
The first girl is such a simpleton, smh
Jasmine
Jasmine - 11 tundi tagasi
First girl is dead
T3mpER Ollie
T3mpER Ollie - 11 tundi tagasi
How tf does simon keep a straight face 1:35
Music Head
Music Head - 11 tundi tagasi
KSI : Damn she cold
My man has no ideaπŸ˜‚
alerissolaria
alerissolaria - 12 tundi tagasi
suscribed just for the inception coment
Kyber Crystal
Kyber Crystal - 12 tundi tagasi
Someone tell me Page’s insta pls
Daniel Ntemuse
Daniel Ntemuse - 12 tundi tagasi
"dont get my mum involved"


oh she was very involved
Harry Tube693
Harry Tube693 - 12 tundi tagasi
Maby vik abuse will end after all!
Handsome Jack
Handsome Jack - 12 tundi tagasi
Vik's energy *changed* in this video lmao
TopLad Mate
TopLad Mate - 13 tundi tagasi
1:56 Rangers fans not happy about this one πŸ˜‚πŸ˜‚
NikiGaming1907
NikiGaming1907 - 13 tundi tagasi
I cant believe sidemen uploaded a video on my birthday but im late...
Khaalid Guled
Khaalid Guled - 13 tundi tagasi
Why is there a man and why does he sound like a girl
George Gorgotadze
George Gorgotadze - 13 tundi tagasi
20:57 dont think it was a joke 🀣
Pawel GAul
Pawel GAul - 14 tundi tagasi
Would be pretty sick if they would really fail to get 10m subs. We all know they will keep posting. They dont have the balls to quit.
DavidSure
DavidSure - 14 tundi tagasi
I died when Vikk said Lets go Champ
Kuellar Ayelet
Kuellar Ayelet - 14 tundi tagasi
20:55 KSI: Damn she cold


They really thought he was a woman?
Bailey sykes
Bailey sykes - 15 tundi tagasi
The first chick looked like she had way to much plastic surgery done or she just had a stroke
_TW3AKS OFFICIAL_
_TW3AKS OFFICIAL_ - 15 tundi tagasi
1 like this comment: 9 viewer. 3 like this comment: 30 views. 10 like this comment: 107 views
Ammoツ
Ammoツ - 15 tundi tagasi
Whats the song called at the end ?
MvH
MvH - 16 tundi tagasi
What gender did the third person have just wondering
Bushcraft Jon
Bushcraft Jon - 16 tundi tagasi
Ksi "no arse stuff"
She obviously likes the arse stuff then...
scarxcia Fardaz
scarxcia Fardaz - 16 tundi tagasi
Shoutout to all the bangladeshi fans of sidemen here!
huttio srreu
huttio srreu - 15 tundi tagasi
where's the instas
Tom H
Tom H - 16 tundi tagasi
JJ:what’s the discount code
Ethan :fanny
huttio srreu
huttio srreu - 15 tundi tagasi
21:15 big up Harry love from Bangladeshi people.
Dan
Dan - 16 tundi tagasi
hi yallright
Alex Zaharia
Alex Zaharia - 16 tundi tagasi
It was the time for Vik To drop the biggest insult
Aptux
Aptux - 17 tundi tagasi
Paige: What's your favourite part of a girl?

Me: Their sister.
Conor McLean
Conor McLean - 17 tundi tagasi
Big up Harry for the ooh ah up the ya chantπŸ€πŸ€£
Maddog Basil
Maddog Basil - 17 tundi tagasi
18:19
Hears voice
Rub eyes
Me---" stands up an leaves
cosmic gh0s_t
cosmic gh0s_t - 18 tundi tagasi
Pew pew
MrGhostyPro
MrGhostyPro - 18 tundi tagasi
Not the sharpest tool in the toolshed πŸ€¦πŸΎβ€β™‚οΈ ffs
Adith Santosh Menon
Adith Santosh Menon - 18 tundi tagasi
When vik said ask ur mum 🀣
Donte Martins
Donte Martins - 18 tundi tagasi
Was the last 1 a man or women
Adan Khan
Adan Khan - 18 tundi tagasi
JJ'S Face at 18:22 XD....
Tejvir Singh
Tejvir Singh - 19 tundi tagasi
4:25 I knew I wasn’t the only oneπŸ˜‚πŸ˜‚
Aaron Gerrard
Aaron Gerrard - 19 tundi tagasi
Bruh what is Ethan’s face at 28:00
Chase Hardy
Chase Hardy - 19 tundi tagasi
I like how did stole his tattoos
Fahad Hussen
Fahad Hussen - 19 tundi tagasi
21:15 big up Harry love from Bangladeshi people.
astro senpai
astro senpai - 19 tundi tagasi
where's the instas
Abel Kuruvilla
Abel Kuruvilla - 20 tundi tagasi
Who all thinks the discount code should have been "SUBSCRIBE"
Declan Haynes
Declan Haynes - 20 tundi tagasi
Anyone ever watched community? It’s like vik has turned into evil vik
KRABSTIK
KRABSTIK - 20 tundi tagasi
Inception. Stuffs happening but know one really knows what’s going on πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚